Sai College of Pharmacy

Welcome to SAI COLLEGE OF PHARMACY

Welcome to SAI COLLEGE OF PHARMACY

TEACHER’S LIST

Sl. No. Name Father’s Name Qualification Designation
01 Dr. Om Prakash Agrawal Lakhan Lal Agrawal M.Pharm. Ph.d. Principal
02 Amit Kumar Bittu Bidhar Chandra Goswami M.Pharm. Head of Department
03 Chandrashekhar singh Parshuram Singh M.Pharm. Asst. Professor
04 Prashant Madhukar Ramanuj Singh B.Pharm. Lecturer
05 Manoj Kumar Sunil Pandit M.Pharm. Asst. Professor
06 Vikash Kumar Mishra Surendra Nath Mishra M.Pharm. Asst. Professor
07 Anshika Bharti Ram Bali Ram M.Pharm. Lecturer
08 Shankar Suwan Keshri Ram Chandra Prasad B.Pharm. Lecturer
09 Rahul Kumar Rajesh Kumar B.Pharm. Lecturer
10 Mohan Singh Jitendra Singh B.Pharm. Lecturer
11 Manisha Ruidas Manik Ruidas M.Pharm. Asst. Professor
12 Prabindam Jena Pradipta Ku Jena M.Pharm. Asst. Professor
13 Raghu Piduguralla Ramamurthy Piduguralla M.Pharm. Asst. Professor
14 Santosh Kumar Brahm Dev Prasad M.Pharm. Asst.  Professor
15 Dibakar Das Bibekananda Das B.Pharm. Lecturer
16 Sandip Panda Sunil Panda B.Pharm. Lecturer
17 Shamba Sarkar Sanjib Sarkar B.Pharm. Lecturer
18 Yogendra Dube Krishna Swaroop Dube M.Pharm. Asst. Professor
19 Shubham Tripathi Virendra Tripathi M.Pharm. Asst. Professor
20 Pooja Bharti Ram Sagar Bharti M.Pharm. Asst. Professor
21 KM Vibha Tripathi Diwakar Tripathi M.Pharm. Asst. Professor
22 Nikhil Mishra Pramod Kumar Mishra M.Pharm. Asst. Professor
23 Prathavi Chandra Shakya Rameshwar Prasad Shakya M.Pharm. Asst. Professor
24 Mayank Kumar Ram Roop Yadav M.Pharm. Asst. Professor
25 Abhishek Kumar Krishnakant Mishra M.Pharm. Asst. Professor
26 Amit Kumar Ram Adhar M.Pharm. Asst. Professor